Lituania

Asociacija "Betel" Lietuvoje (2004-2007)

Litevské kolegium pro dobrovolníky (2004-2007)