Apie Mus

"Betel"

„Betel” – tai labdaringas judėjimas, kuris prasidėjo 1990 metais. Nuo to laiko jis be pertraukos veikia daugelyje regionų, naudodamas įvairius darbo metodus, kuriuos galima panaudoti toje erdvėje ir tame laike. Pagrindiniu „Betel” judėjimo tikslu bei idėja yra buvimas šalia silpnų ir vargingų žmonių bei tuo būdu siekiamas patarnaujančiojo asmens vidinis tobulėjimas. Pagrindine judėjimo veikimo kryptimi yra pagalba neįgaliesiems bei ligoniams.
Šiandien „Betel” judėjimo sudėtyje yra: visuomeninės organizacijos (5), susitikimų su neįgaliaisiais bei jų šeimomis bendrijos (7), neįgaliųjų namai (11), integravimosi su neįgaliaisiais bendrijos (1), senyvo amžiaus žmonių bendrijos (4), integracijos namai neįgaliesiems (4), savanorių grupės (3), meno galerijos (2), atostogų namai (3) bei radijo programų redakcija „Silpnų ir vargingų žmonių rate”, kuri rengia pastovias kassavaitines programas keturiolikoje radijo stočių. Kasmet organizuojame bei esame globėjais tokių renginių kaip Neįgaliųjų pėsčioji piligriminė kelionė, Motociklų lenktynių turnyras „Karštų širdžių taurė”, susitikimai „Stabat Mater Doloroso” bei „Iuxta Crucem Tecum Stare”, aukų, skirtų padėti neįgaliesiems tėvų globos netekusiems vaikams, rinkimas.
Manome, kad mūsų judėjimas apima apie 3500–4500 asmenų. Šiuo metu „Betel” namuose pastoviai gyvena 92 asmenys. Kviečiame plačiau susipažinti su mūsų veikla.