Lenkija

Rūpintojėlio namai – Povroznikas prie Krynicos Zdruj (1996-1997;2005-2006;2009-)

Aštuoniu palaiminimu namai - Čenstochova (09.10.1999-)

Kasdieninės duonos namai - Dzialošin (10.12.1999-)

Karmeliaus kalno namai - Januw (12.09.2001-)

Paguodos Dievo Motinos namai - Čenstochova (2003-)

Sniego Dievo Motinos namai - Szczyrk-Rybažovice (2003-)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Kozieglovy (2005-)

Gailestingosios Dievo Motinos namai – Niepolomicai prie Krokuvos (2005-)

Saugomas namas su nesavarankiškais asmenimis – Čenstachava (01.2011-)

Gyvojo vandens namai - Rosochač (21.09.1999-01.09.2012)

Katolikų Labdaros Bendruomenė (1992-)

"Betsaida" Bendruomenė Remianti Labdaros Inicjatyvas (2001-)

Tarptautinis labdaringas judėjimas "Betel" (2010-)

Fundacja "Betel z sercem" (2016-)

Neįgaliųjų Asmenų Klubas - Częstochowa (2010-)

Susirūpinusio Kristaus namai - poilsio centras - Krynica G.-Powroznik (1997-)

Silpnųjų Pasaulio kelionė pėsčiomis į Jasna Gurą (1996-)

Pasaulinė ligonių diena (2001-)

Akademija „Ecce homo” (2002-)

Susitikimai Stabat Mater Dolorosa (2005-)

Susitikimai Iuxta Crucem Tecum Stare (2005-)

Stendas „Betel“ (2007-)

Čenstakavos galerija „Betel” (2008-)

Neįgaliųjų asmenų meno darbų galerija (2010-)

Drabužių rūšiavimas (2011-)

Kultūros įvykiai

Poilsis

Gegužinė

Leidykla „Betel” (2000-)

Audycja "Inne Spojrzenie" (2014-)

Tomko Kačmarko namai - Čenstochova (07.10.1994-2013)

"Garstyčios grūdelis" namai - Čenstochova (22.01.1997-2013)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Częstochowa (1992-1994)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Częstochowa (1993-1994)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Częstochowa (1993-1994)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Częstochowa (1994-1994)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Marianka Rędzińska (1995-1996)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Rędziny (1995-1996)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Częstochowa (1996-1997)

Gerojo ganytojo namai - Wladyslavóv (1996-06.2006)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Myškóv (10.1999-2009)

Šimtakartinio derliaus namai - Kšepice - Kukuv (2001-2005)

Paslėpto lobio namai - Wojslawice (2001-2005)

Neįgaliųjų gimtieji namai - Čenstochova (02.2003-10.2007)

Mielaširdingojo Jėzaus namai - Kobylka prie Varšuvos (02.2006-09.2006;06.2008-08.2008)

Association Amitié Chrétienne Franco-Polonaise “Betel” (1990-1993)

Krikščioniškos Draugystės, Mazūrų žemės Labdaros, Bendruomenė - Giżycko (1998-2000)

Šv. Stanislavo Orderis - Čenstochova (2002-2006)

„Betezda” – Gyvenimo bendruomenių federacija (2005-2012)

Vielunės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bendruomenės klubas neįgaliesiems, jų šeimoms ir draugams (1999-2004)

"Štabas" ("Sztab") - Integracijos Institutas - Čenstochova (1998-2000)

Neįgaliųjų Išraiškingumo Institutas - Čenstochova (1999-2000)

Katolikų Integracijos Darželis - Kšepice-Kukuv (2001-2005)

Susisekimo Centras "Ne esi vienas" - Čenstochova (2002-2004)

Neįgaliųjų meninės dirbtuvės Čenstachavoje (2007-2008)

Motociklininkų turnyras „Karštų širdžių” taurei laimėti (2002-2010)

Kalėdiniai susitikimai (1996-2004)

Turistinė - Piligriminė - Neįgaliųjų ir Jų Šeimų, ir Draugų Veikla - Čenstochova (1996-2000)

Akademijos Labdaros Būrelis - Čenstochova (1997-1999)

"RPG" ("GPP") - Reikalaujančiųjų Pagalbos Grupė - Čenstochova (1998-1999)

Sporto renginiai (2000-2006)

Šeimyninis integracijos festivalis (2001-2004)

Grupė "Kultūra - Menas - Sportas - Labdara" - Čenstochova (2001-2005)

Didysis labdaros pokylis (2002-2007)

Vaikų ir Jaunimo iš Kaimo Paramos Veikla - Dzieronžnia (2002-2006)

Savanorių centras - Čenstochova (12.2002-05.2003)

Stipendijų Kolegija iš Kaimų ir Vargingų Teritorijų (2003-2006)

Cotygodniowe Audycje w Radio Wieluńskim (1998-2004)

Žurnalas "Prošvaistė" ("Prześwit") (1997-2005)

Kraštutinės Paramos Studija (2000-2004)