Sustikimo Bendrijų Federacija

Dažniausiai susideda iš neįgaliųjų vaikų šeimų ir jų draugų. Taip pat yra ir integracinės bendrijos, kurių dalyviais būna neįgalūs jaunimas ir preciziškas jaunimas. Tačiau būna ir vyresnio amžiaus žmonių bendrijos. Visos bendrijos susitinka reguliariai, kartą ar du kartus per mėnesį, ar net dažniau. Kiekviena bendrija turi savo metinę programą, į kurią būtinai turi būti įtraukti Kalėdaičių susitikimai, Vėlykų susitikimai, Kalėdų senelis, Vaikų diena, Motinos diena, bendrų išvykų, susitikimai prie laužo ir taip toliau. Dauguma iš jų yra susitelkta prie eucharistinio altoriaus.

Sustikimo Bendrijų Federacija

"Dievo vaikų" bendrija - Čenstochowa (1988-)

Šv. Pranciškaus bendrija - Vielun (1996-)

Šv. Faustinos bendrija - Radomsko (1997-)

Šv. Tėvo Piaus bendrija - Dzialošin (1999-)

"Nykštukų slėnio" bendrija - Čenstochova (2000-)

Susitikimų bendrija - Myškuv (2000-)

Susitikimų bendrija - Kšepice (2001-)

Vaikialio Jėzaus Bendrija - Pajenčno (2001-2007; 2012-)

Susitikimų bendrija - Zawiercie (02.2016)

Neįgaliųjų Judėjimo Asmenų Bendrija - Čenstochova (1997-1998)

Mazovijos labdaros akcija (02.2006-09.2006)

Mielaširdingojo Jėzaus bendruomenė – Kobylka prie Varšuvos (Kobylka - Varsavia) (02.2006-09.2006)

Podhalės labdaros akcija „Betel” (2006-2007)

Susitikimų bendruomenė – Blachovnia (2006)