Dzieła "Betel"

Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych na Jasną Górę (1996-)

Światowy Dzień Chorego (2001-)

Turniej Żużlowy o Puchar "Gorących Serc" (2002-2010)

Akademia "Ecce homo" (2002-)

Stabat Mater Dolorosa (2005-)

Iuxta Crucem Tecum Stare (2005-)

Grupa Wolontariatu w Iwanow Frankowskim (2007-2010)

Stoisko "Betel" (2007-)

Częstochowska Galeria Betel (2008-)

Galeria Artystyczna Osób Niepełnosprawnych (2010-)

Sortownia ubrań (2011-)

Wydarzenia kulturalne

Wypoczynek

Majówka

Spotkania opłatkowe (1996-2004)

Ruch Pielgrzymkowo-Turystyczny - dla Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół - Częstochowa (1996-2000)

Akademickie Koło Charytatywne - Częstochowa (1997-1999)

"GPP" - Grupa Pomocy Potrzebującym - Częstochowa (1998-1999)

Imprezy sportowe (2000-2006)

Rodzinny Festyn Integracyjny (2001-2004)

Grupa "Kultura-Sztuka-Sport-Dobroczynność" - Częstochowa (2001-2005)

Wielki Bal Dobroczynny (2002-2007)

Ruch Wspierania Dzieci i Młodzieży z Terenów Wiejskich - Dzierążnia (2002-2006)

Centrum Wolontariatu - Częstochowa (12.2002-05.2003)

Kolegium Stypendialne z Terenów Wiejskich i Najuboższych (2003-2006)

Litewskie Kolegium Stypendialne Naukowo-Wolontaryjne (2004-2007)

Grupa Wolontariatu we Lwowie (2006-2007)

Kosowo (2006-2007)