Federacja Wspólnot Seniorów

Wspólnota Młodych Duchem I - Częstochowa (1996-)

Wspólnota Młodych Duchem II - Częstochowa (1996-)

Wspólnota Młodych Duchem III - Częstochowa (2003-2005)

Komputerowy Klub Seniora „WWW” (2008-2009)

Pracownia Artystyczna Seniora „Sztaluga” (2008)