Margita Kotas, Andrzej Kalinowski - "Przyjaźń słabością pisana"

Niedziela Nr 5/2001 r.

2017-11-05 23:23:31

Każdy człowiek pragnie kogoś bliskiego, z kim mógłby podzielić się swoim skarbem miłości. Przyjaźń jest wielkim darem zarówno dla tego, kto ją otrzymuje, jak i dla tego, kto nią obdarza. Jej autentyzm widać szczególnie wtedy, gdy trzeba stanąć wobec cierpienia i pisać każdy dzień trudem i słabością.
To książka-świadectwo, napisana przez dwoje ludzi, którzy idąc w jednym kierunku i patrząc na te same zjawiska, opisują je tak, jak osobiście czują. To jeden z wielu możliwych drogowskazów dla tych, którzy - wrażliwi na ludzką biedę i ułomność - poszukują własnej drogi bądź muszą skorygować trasę, a może zupełnie zmienić szlak...

Cena: 10 zł

Zaprzyjaźnione strony