Jesień życia

2017-11-05 23:23:32

Materiał filmowy Jesień życia
Życiu człowieka towarzyszy pragnienie realizowania bogatych planów, sukcesów.
Pomagają w tym media, akcentujące przede wszystkim osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki, sztuki, sportu. Liczą się: zdrowie, uroda ciała i zdolności. Dopiero niedomogi naszego organizmu, śmierć bliskiej osoby, kłopoty materialne, a szczególnie przybywanie lat - starzenie się, zmuszają do refleksji: trudna jest tzw. jesień życia, stawiająca nowe, często trudne wyzwania.
Należy wyrazić wdzięczność Autorowi niniejszej pozycji - panu Franciszkowi Kasprzakowi za podjęcie się omówienia problematyki jesieni życia. Dwadzieścia zagadnień, składających się na tematykę owej dysertacji, ocenia on na podstawie własnych doświadczeń i przemyśleń. Sam przeżywa jesień swojego życia, dlatego proponowane rozwiązania są autentyczne. Niech będą drogowskazami dla ludzi starszych w dojrzałym przeżywaniu trudnego okresu życia, a dla młodych czytelników - materiałem formującym ich do otwartej postawy wobec starego człowieka.

Bp Antoni Długosz

Zaprzyjaźnione strony