Rola Rodziny Adopcyjnej w życiu niepełnosprawnych sierot społecznych

Aleksandra Kupczyk

2017-11-06 00:03:42

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - Instytut Teologiczny w Częstochowie
Praca magisterska napisana na seminarium z teologii moralnej pod kierunkiem ks. dr Arkadiusza Olczyka w Częstochowie, w ramach umowy z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie
Częstochowa 2007

Spis treści

Wykaz skrótów
Biografia
Wstęp

Rozdział I
Osieroceni niepełnosprawni, ich charakterystyka i status społeczny 
1. Życie upośledzonych sierot e kontekście społecznym
2. Charakterystyka potrzeb upośledzonych sierot społecznych

Rozdział II
Rodzina adopcyjna
1. Organizacja i funkcjonowanie rodziny adopcyjnej
1.1 Ustanowienie adopcji
1.2 Podmioty adoptujące dzieci
1.3 Dzieci adoptowane
2. Proces socjalizacyjny w rodzinie adopcyjnej

Rozdział III
Rola rodziny adopcyjnej w personalizacji niepełnosprawnych sierot
1. Wychowanie moralne i religijne osób niepełnosprawnych
2. Kształtowanie osobowości niepełnosprawnego dziecka
3. Pomniejszenie skutków sieroctwa niepełnosprawnych dzieci w rodzinie adopcyjnej

Zakończenie

Zaprzyjaźnione strony