"Dobrze, że jesteś wśród nas..."

Anna Lewko
Prześwit 4(8) 2004

2018-01-28 22:37:46

Wspólnota myszkowska, działająca przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mijaczowie, to jedna z wielu okruszyn odłamanych od wielkiego chleba, jakim jest "Betel". Tworzy ją ok. 10 osób niepełnosprawnych wraz z rodzinami i przyjaciółmi.

Wspólnota funkcjonuje od niespełna pięciu lat. Została założona, jak większość tego rodzaju wspólnot, przez osoby o wielkim, przepełnionym miłością sercu. Często wolą one pozostawać w cieniu, nie chcą nawet ujawniać swoich nazwisk, jednak ich starania na rzecz zjednoczenia osób niepełnosprawnych są bardzo cenne i potrzebne. Można się o tym przekonać obserwując działalność choćby myszkowskiej Wspólnoty.

Każde spotkanie rozpoczyna się tu uroczystą Mszą św., którą w ostatnim czasie odprawia ks. Daniel Kłusa - kapelan i duchowy przewodnik Wspólnoty. Koordynuje on także występy artystyczne młodych parafian, które często uświetniają Liturgię. Dla osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół te Msze św. są wyjątkowe, mają oni bowiem jedyną okazję, aby w niej czynnie uczestniczyć, np. podczas modlitwy wiernych. Również homilie wygłaszane w czasie tych Liturgii poruszają tematy bliskie ich życiu i problemom.

Po Mszy św. Wspólnota zwykle przenosi się do miejsca, w którym można przyjemnie spędzić czas przy kawie i słodyczach. Tu uczestnicy spotkania mają czas tylko dla siebie: rozmawiają, wymieniają poglądy, dzielą się przeżyciami. "We Wspólnocie czujemy się zupełnie jak w rodzinie" - wyznają niektórzy. Wszyscy doskonale się tu znają i są ze sobą emocjonalnie związani. Często pomagają

sobie w rozwiązywaniu problemów, wspierają się nawzajem i pocieszają w trudnych chwilach. Bo trzeba podkreślić, że oprócz miłych towarzyskich spotkań, Wspólnota daje jej uczestnikom coś znacznie ważniejszego, mianowicie poczucie, że są ważni i potrzebni. Tu, często bardziej niż w rodzinie, odczuwa się, że problemy osób przychodzących na spotkania nie są nikomu obojętne. Na każdym kroku można spotkać się z przejawami życzliwości i sympatii, choćby w słowach: "nie jesteś sam", "dobrze, że jesteś wśród nas".

Wspólnota jednoczy się nie tylko przez modlitwę i rozmowę, ale także dzięki zabawie. Spotkania są często urozmaicane występami zespołu tanecznego ze Stowarzyszenia Charytatywnego "Po prostu Serce". Członkowie Wspólnoty organizują też w swoim gronie ogniska oraz inne imprezy okolicznościowe, np. andrzejki czy Mikołaja.

Wspólnota jest otwarta na nowych uczestników spotkań. Wszystkich, którzy chcieliby się przyłączyć, zaprasza w każdą czwartą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) na godz. 15.30 do kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mijaczowie.

Zaprzyjaźnione strony