"Betel" - Wspólnota Młodych Duchem

Franciszek Kasprzak
Niedziela nr 8 (559) 8 lutego 2004

2018-01-28 22:50:34

Powstanie przed laty w Częstochowie Wspólnoty Młodych Duchem zrzeszonej w Ruchu "Betel" potwierdziło cel i zamierzenia organizatorów, aby życie ludzi starszych, szczególnie samotnych i opuszczonych, uczynić bogatszym, otwartym na drugiego człowieka, aby w jesieni życia godnie się zestarzeć, nie dodając sobie lat do życia, ale życie do lat.

Grupa zapaleńców potrafiła przez te lata na comiesięcznych spotkaniach osób starszych stworzyć taką atmosferę serdeczności, szczerości i pomocy, że swoją postawą i zaangażowaniem przyciągnęła i zachęciła innych samotnych do wzajemnej serdeczności i pomocy. Spowodowało to znaczny wzrost liczby osób tworzących Wspólnotę. Obecnie gdybyśmy chcieli razem wyjechać na wycieczkę lub pielgrzymkę, potrzebne byłyby 3-4 autokary. Dalsze grupy są już w stadium organizacji.
Styl pracy, organizacja i zaangażowanie członków naszej Wspólnoty stały się wzorem dla innych organizacji w Polsce o podobnym profilu. Ten fakt legł zapewne u podstaw wybrania nas do grupy 30 organizacji (spośród 400 zgłoszonych) tworzących Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Nasza praca uznana została za sprawdzoną, ciekawą formę działalności nakierowanej na pomoc i aktywizację osób starszych.
Głównym celem Wspólnoty jest opieka i pomoc (fizyczna i duchowa) słabszym i uboższym od nas samych, a tych wokół nie brakuje. Są nimi osoby nam bliskie, ale też obcy, o których dowiadujemy się i poznajemy ich przypadkowo.
Wiele koleżanek i kolegów z naszej Wspólnoty pracuje jako wolontariusze, pomagając bratnim organizacjom, jak Caritas, Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akcja Katolicka czy Klub Inteligencji Katolickiej. W nawiązaniu do słów ks. Jana Twardowskiego: "Spieszmy się kochać...", staramy się jak najlepiej pomóc potrzebującym, bo już jutro może być za późno.
Członkowie naszej Wspólnoty biorą aktywny udział we wszystkich przedsięwzięciach pogłębiających wartości duchowe i wzmacniających siły fizyczne. Uczestniczymy w nabożeństwach, pielgrzymkach - pieszych i autokarowych - do sanktuariów maryjnych, bierzemy udział w rekolekcjach i dniach skupienia. Korzystamy z wczasów leczniczych w ośrodku betelowskim w Domu Chrystusa Frasobliwego w Krynicy-Powroźniku. Korzystamy też z możliwości wspólnego wyjścia do teatru, kina, filharmonii, na wystawy. Podczas spotkań organizowanych w Domu Dobroczynności "Caritas" w każdy pierwszy, drugi i trzeci wtorek miesiąca pogłębiamy wiedzę z zakresu prawa, literatury, sztuki i bezpiecznych zachowań.
Wspólnota Młodych Duchem stara się integrować z młodzieżą niepełnosprawną mieszkającą w Domach Życia "Betel" położonych na terenie całej archidiecezji. Dotąd poznaliśmy bliżej i zaprzyjaźniliśmy się z młodzieżą i opiekunami betelowskich domów we Władysławowie, Działoszynie, Krzepicach i Rosochaczu. W czasie pobytu Wspólnoty w domach "Betel" razem z mieszkańcami uczestniczymy we Mszach św. i nabożeństwach, wspólnie spożywamy posiłki, śpiewamy pieśni, zwłaszcza przy ognisku, prowadzimy rozmowy wędrując po okolicznych lasach, wzdłuż malowniczych łąk i rzek.
Wszystkich, którym nie jest obce uczucie solidarności z ubogimi i potrzebującymi, pragnących urozmaicenia swojego szarego codziennego dnia i uczynienia życia piękniejszym przez nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, zapraszamy do naszej Wspólnoty.

Informacje o Wspólnocie Młodych Duchem "Betel" pod numerem tel.: (0-34) 368-25-89

Zaprzyjaźnione strony