Imię Franciszka Kasprzaka dla wspólnoty

Anna Przewoźnik
Niedziela Częstochowska 4/2008, str. 3

2018-01-28 22:50:36

Wspólnota Młodych Duchem, która od 11 lat działa w ramach Katolickiego Ruchu „Betel” odbyła swoje kolejne spotkanie 8 stycznia br. w Auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. WMD znajduje się wśród grup, które pod jedną banderą z „Betel” działa na rzecz człowieka słabego, niepełnosprawnego. Wspólnotę ludzi starszych wiekiem założył Franciszek Kasprzak (zmarły w 2007 r.). Po roku od jego śmierci członkowie wspólnoty zdecydowali, że chcą o nim pamiętać i naśladować jego społeczną postawę. Wyrazem tego było uroczyste nadanie Wspólnocie Młodych Duchem imienia Franciszka Kasprzaka.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Rajmunda Frydrycha i ks. Waldemara Pszenicznego. Była to okazja, by przypomnieć życiorys śp. Franciszka Kasprzaka oraz główne założenia i cel Wspólnoty. Pomogły w tym materiały filmowe, impresje, które zostały przygotowane przez studio „Niedzieli” oraz prelekcje Andrzeja Kalinowskiego prezesa ruchu „Betel” i Marii Leśniewskiej ze Wspólnoty Młodych Duchem.
Śp. Franciszek Kasprzak kroczył drogą katolickiego ruchu „Betel” przez wiele lat zabiegał o świat ludzi słabych, wyrażał to w konkretnym działaniu. Świadectwem jego życia jest też książka „Jesień Życia”, w której podejmuje m.in. kwestie dorastania do starości, uczenia się starości, wzrastania ku dojrzałości. Podpowiada w niej także, co robić, aby jesień życia okazała się złotą jesienią. Przez okres swojej jesieni życia śp. pan Franciszek miał ducha pełnego Chrystusa i miłości, dla niego był to czas zabiegów i starań o świat ludzi słabych i życia przede wszystkim dla innych.
Uroczystość nadania imienia Wspólnocie zgromadziła jego najbliższą rodzinę, wraz z małżonką Danutą oraz członków Wspólnoty, socjuszy, opiekunów z domu życia „Betel”.

Zaprzyjaźnione strony