Z uśmiechem w jesień życia

Anna Przewoźnik
Niedziela Częstochowska 47/2011, str. 1

2018-01-28 22:50:37

Otwierając kronikę Wspólnoty Młodych Duchem, na pierwszej stronie czytamy słowa, które są wcielane w życie Wspólnoty. Kronika tworzy się od 15 lat, bo taki jubileusz świętuje w tym roku ta grupa osób starszych wiekiem, ale młodych Duchem. Wszystko zaczęło się od kilku entuzjastów i ich przyjaźni z niepełnosprawnymi. Idea powołania wspólnoty zrodziła się nad polskim Bałtykiem na jednym z turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych organizowanych przez ruch „Betel”. Wspólnota wchodzi w skład ruchu „Betel” – międzynarodowego katolickiego ruchu dobroczynnego, który założony został przez Andrzeja Kalinowskiego w 1990 r. Ruch przez szereg organizacji, wspólnot i grup zajmuje się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i umysłowo.
Wspólnocie Młodych Duchem, a także jej założycielowi śp. Franciszkowi Kasprzakowi zawsze przyświecała idea współpomagania i współobdarowywania się posiadanymi darami.
Cały napęd Wspólnoty rodził się z filozofii życia jego założyciela i tak pozostało do dziś. Warto wspomnieć, że dużą rolę przy zakładaniu Wspólnoty Młodych Duchem odegrali: Leokadia Pospieszyńska, Dominika Karczewska oraz pierwszy kapelan Wspólnoty ks. dr Marceli Dewudzki.
Od 15 lat Wspólnota bierze aktywny udział w życiu całego ruchu „Betel”. Integruje się z młodzieżą niepełnosprawną, wspiera wolontariuszy i opiekunów z całego ruchu „Betel”. Współtworzyła czasopismo „Prześwit”, bierze aktywny udział w programach radiowych „Betel”, uczestniczy w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i we wszystkich większych i mniejszych wydarzeniach całego ruchu. Swój szczególny ślad zostawiła w domu wakacyjnym „Betel” w Powroźniku pod Krynicą Zdrój. Tam od samego początku Wspólnota organizowała wyjazdy wypoczynkowe dla swoich członków. Wycieczki jednodniowe na Jurę Krakowsko- Częstochowską, pielgrzymki do sanktuariów diecezji częstochowskiej są tym, co członkowie Wspólnoty bardzo sobie cenią.
„Styl spotkań został zachowany taki, jak to zapoczątkował Franciszek Kasprzak. Jesteśmy aktywną Wspólnotą wspierającą siebie wzajemnie, ale i innych” – podkreśla Alicja Bednarek.
„Życie naszej wspólnoty wygląda bardzo prosto. Spotykamy się w dwóch grupach dwa razy w miesiącu. Nasze spotkania rozpoczynamy Eucharystią. Po zakończeniu Mszy św. zapraszamy do siebie różne osoby z prelekcjami, jak np. historyka, policjanta, lekarza, aktora, prawnika, polonistę i innych ciekawych ludzi. Po prelekcji zawsze mamy dobre ciastko i herbatę. Wtedy jest czas na rozmowyi zwierzenia mówi p. Maria Lesińska, koordynatorka Wspólnoty Młodych Duchem im. Franciszka Kasprzaka w Częstochowie.
„Najważniejsze jest dla nas bycie razem we wspólnocie – mówi Helena Pietras. Tu zawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie. Nie przenosimy swoich kłopotów na innych, staramy się być pogodnymi babciami i dziadkami. Chcemy przeżywać starość z godnością i nie w czterech ścianach. Chcemy wszyscy powiedzieć: Moją ulubioną porą roku jest jesień”.
Osoba starsza może wypełniać swą rolę w społeczeństwie. Jeżeli prawdą jest, że człowiek żyje z dorobku tych, którzy go poprzedzili, a jego przyszłość w decydującej mierze zależy od tego, w jaki sposób zostały mu przekazane wartości kultury narodu, do którego należy, to mądrość i doświadczenie osób starszych są nieocenione w dążeniu ku coraz pełniejszej formie cywilizacji. Jakże ważne jest, by odkryć na nowo to wzajemne wzbogacanie się różnych pokoleń! Zapraszamy 26 listopada br. na jubileuszowe spotkanie WMD, nie tylko starszych wiekiem.

Zaprzyjaźnione strony