Pod płaszczem św. Stanisława

Anna Przewoźnik
Niedziela 5/2004

2018-01-28 23:06:50

Rozważaniem Pisma Świętego i kolędowaniem rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków i przyjaciół Orderu św. Stanisława przeoratu śląskiego (na terenie Polski istnieje 6 przeoratów Orderu św. Stanisława, instytucja ta ma formę stowarzyszenia). Głównym celem osób stowarzyszonych w Orderze św. Stanisława jest pomoc człowiekowi potrzebującemu i kultywowanie historii narodu. Należą do niego ludzie różnych środowisk, zawodów, o różnym statusie materialnym. Spotkanie miało miejsce w Hotelu Polonia 3 stycznia br. Zaproszonych gości oraz Damy i Kawalerów Orderu powitał przeor Konfraterni Śląskiej Lech Grzybowski. Obecni byli zaprzyjaźnieni ze wspólnotą kapłani: ks. Wacław Chmielarski i ks. Józef Kania, który zaznaczył, iż jest to spotkanie ludzi ogarniętych ideą św. Stanisława, czyli pomocą, dobrocią i przyjaźnią. Maria Gurtman - częstochowska nauczycielka działająca m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych - mówi: "Kultura indywidualizmu w dzisiejszym świecie przytłacza, ludzie szukają bliskości z drugim człowiekiem często właśnie w takich grupach, gdzie dodatkową wartością jest ofiarowanie siebie innym".
Idea Stanisławowa dokonała wiele dobrego dla narodu w sprawie jedności i wychowania człowieka. W epoce globalizmu człowiek potrzebuje przyjaciół i bliskich ludzi. "Takie stowarzyszenia stwarzają okazję do bycia z innymi, pozwalają spojrzeć na religię i postawy naszych świętych, którzy działali na rzecz drugiego człowieka" - podkreślał na spotkaniu opłatkowym ks. prał. Józef Kania.

Zaprzyjaźnione strony