Przeorat Śląski Orderu św. Stanisława Biskupa Męczennika

Dorota Magacz
Prześwit 2(6)/2004

2018-01-28 23:06:50

Jest on jedną ze Wspólnot Wspomagających "Betel". Został ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym samym dniu ogłoszono statut Orderu, w którym Król wyjaśnił, iż jego celem jest, "aby cnota pobożnych i Ojczyźnie zasłużonych ludzi Nam dobrze zalecona, sprawiedliwy najprzód wzgląd znajdowała, a po tym Ich także zasługi jakowym publicznym łaski Naszej Królewskiej zaszczytem ozdobione były; i żeby się przez takowy sposób wszyscy do chwalebnego w dobrym naśladowaniu i do najcenniejszych dla Rzeczypospolitej i ku Nam czynności zachęcali...". Sprecyzowane zostały także powinności kawalerów. Zobowiązano ich m.in. do wierności królowi i Rzeczypospolitej, do wspomagania ubogich oraz do corocznej wpłaty 4 czerwonych złotych na Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie. Z powodu rozbiorów Polski kolejnymi Wielkimi Mistrzami Orderu byli carowie Rosji. W 1918 r., po abdykacji VII Wielkiego Mistrza Mikołaja II, Order przestał funkcjonować i nie odnawiano go aż do 1979 r. Wówczas dopiero, na emigracji w Londynie, z okazji 900. Rocznicy śmierci Biskupa Stanisława oraz wstąpienia na tron papieski Jana Pawła II, dekretem Juliusza Sokolnickiego działalność Orderu została odnowiona.

Obecnie na terenie Polski istnieje 6 przeoratów Orderu św. Stanisława. Częstochowa jest siedzibą Przeoratu Śląskiego, który liczy 35 członków. Przeorem jest inż. Lech Grzybowski. Order ma formę stowarzyszenia. Głównym celem jego członków jest pomoc człowiekowi potrzebującemu oraz kultywowanie historii naszego narodu. Do stowarzyszenia należą ludzie różnych środowisk, zawodów, o różnym statusie materialnym. Na jednym ze spotkań opłatkowych członków i przyjaciół Orderu św. Stanisława ks. prał. Józef Kania powiedział: "Takie stowarzyszenia stwarzają okazję do bycia z innymi, pozwalają spojrzeć na religię i postawy naszych świętych, którzy działali na rzecz drugiego człowieka".

Zgodnie z założeniami statutowymi, Przeorat Śląski Orderu św. Stanisława włączył się aktywnie w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z domów rodzinnych "Betel". Wśród akcji, które zorganizowali Kawalerowie i Damy Orderu św. Stanisława, na plan pierwszy wysuwają się trzy Wielkie Bale Dobroczynności, które stały się już tradycją. Niezwykle miłym akcentem balu są odwiedziny bp. Antoniego Długosza i prezydenta miasta Częstochowy Tadeusza Wrony, którzy osobiście wręczają wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w zabawie. Dochód z balu przeznaczony jest zawsze na inny, wyznaczony cel. W tym roku jest nim renowacja dachu w Domu dla osób niepełnosprawnych w Wojsławicach. Z roku na rok liczba uczestników balu wzrasta. To dowód na to, że jest wielu ludzi, którzy chcą i potrafią dzielić się z niepełnosprawnymi.

Kawalerowie i Damy Orderu św. Stanisława dwukrotnie byli współorganizatorami Turnieju Żużlowego o Puchar Gorących Serc, z którego dochód również przeznaczono na rzecz "Betel". Brali oni także udział w zorganizowaniu festynu integracyjnego. Wszystkie dzieci w nim uczestniczące zostały nagrodzone zabawkami i słodyczami. Podczas spotkania nie było widać żadnych granic między dziećmi i młodzieżą pełnosprawną, a niepełnosprawnymi. Dzięki takim akcjom młodzież sprawna zaczyna zauważać wokół siebie ludzi słabych, oraz to, że można im pomóc nie tylko wielkimi akcjami, ale również drobnymi gestami - a tę pomoc może im ofiarować każdy z nich.

Członkowie Przeoratu Śląskiego organizują wiele akcji charytatywnych, w tym również wycieczki i różnego rodzaju zabawy dla dzieci z Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Do organizacji tych imprez Kawalerowie i Damy Orderu zachęcają i angażują młodzież ze szkół średnich. Dzięki temu młodzież dowiaduje się czegoś więcej o dzieciach niepełnosprawnych, przekonuje się, że można się z nimi normalnie bawić i uczyć. Z kolei dzieci niepełnosprawne przełamują strach przed wejściem w nowe otoczenie i zdobywają nowych przyjaciół. Organizowane są także zbiórki książek, zabawek i słodyczy. Członkowie Przeoratu Śląskiego wspierają finansowo i materialnie domy dziecka oraz domy opieki.

Efekty pracy Przeoratu Śląskiego zachęcają do dalszej działalności dobroczynnej na rzecz potrzebujących, tym bardziej, że liczba członków i sympatyków Orderu św. Stanisława Biskupa Męczennika ciągle wzrasta.

Zaprzyjaźnione strony