PODARUJ NAM 1%

Kto może przekazać 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego?

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Nasz numer KRS: 0000087707, trzeba wpisać w PIT.
Wyliczenie 1 proc. nie jest trudne – należy kwotę podatku należnego podzielić przez 100. Obliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.
W zeznaniu jest też pozycja, w której podatnik może wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

Zaprzyjaźnione strony