Działalność i funkcjonowanie Federacji Wspólnot „Betel”

Ewa Krakowska

2017-11-06 00:03:42

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Stanisławy Czarneckiej
Łódź 2002

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Rys historyczny Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Betel”
1. Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Przyjaźni Francusko-Polskiej „Betel” ( 1990-1994)
2. Rozwój działalności Charytatywnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Przyjaźni „Betel” (1994-1999)
3. Federacja Wspólnot „Betel” (1999-2000)

Rozdział II Struktura organizacyjna Federacji Wspólnot „Betel”
1. Podział Federacji na trzy wspólnoty.
2. Organizacje Domów dla Osób Niepełnosprawnych „Betel”

Rozdział III Metodologiczne podstawy badań własnych
1. Cel badań, problemy badawcze
2. Metody, techniki, narzędzia badawcze
3. Teren, organizacja i przebieg badań
4. Charakterystyka badanej populacji.

Rozdział IV Działalność i funkcjonowanie Federacji Wspólnot „Betel” ze szczególnym uwzględnieniem Domów dla Osób Niepełnosprawnych „Betel” w świetle badań własnych.
1. Domy „Betel” jako środowisko rodzinne dla osób niepełnosprawnych
2. Działalność opiekuńcza – wychowawcza i rewalidacyjna Domów „Betel”
2.1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności mieszkańców domów/
2.2. Integracja niepełnosprawnych mieszkańców Domów „Betel” ze społeczeństwem ludzi zdrowych
2.3. Wykorzystanie różnych form terapeutycznych w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych w Domach „Betel”

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneksy

Zaprzyjaźnione strony