Młodzi Duchem

Franciszek Kasprzak
Gość Niedzielny Nr 40, 4 października 1998 r.

2018-01-28 22:50:34

Wspólnota Młodych Duchem "Betel" powstała w końcu 1996 roku i wchodzi w skład Federacji Wspólnot i Organizacji Dobroczynnych "Betel". Federacja ta integruje niepełnosprawnych ludzi młodych - ich rodziny, opiekunów i przyjaciół - z osobami starszymi, często samotnymi, pragnącymi nieść pomoc innym, ale też chętnie korzystającymi z towarzystwa i pomocy bliźnich. Wspólnotę tworzą osoby starsze wiekiem, ale duchem czujące się młodo.

Pierwsze spotkanie inauguracyjne odbyło się w kaplicy przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Częstochowie. Zaszczycił je swoją obecnością bp Antoni Długosz. Sprawował Eucharysię dla pierwszych kilkunastu członków Wspólnoty. Pamiętam nasze zażenowanie z powodu szczupłego grona osób na pierwszym spotkaniu. Ksiądz Biskup, jak zwykle serdeczny i bezpośredni powiedział wówczas: "Nie zrażajcie się tym, początki są zawsze trudne". Rzeczywiście, jego słowa potwierdziły się w pełni, gdyż obecnie Wspólnota liczy ponad 50 członków i z każdym miesiącem przybywa nowych, chętnych do wspólnotowego działania.
Jakie osiągnięcie zanotowała Wspólnota Młodych Duchem "Betel" od powstania do obecnej chwili? Poza regularnymi spotkaniami w każdy trzeci czwartek miesiąca na Mszy Świętej, z z okolicznościowymi homiliami wygłaszanymi przez ks. dr Marcelego Dewudzkiego, członkowie Wspólnoty biorą czynny udział w integracji społecznej, wspólnotowej i rodzinnej. Podkreślają na każdym odcinku swojej działalności, jak ważne jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi, szczególnie w jego samotności i opuszczeniu. Próbują nieść pomoc i wsparcie duchowe ludziom osamotnionym, zagubionym, często zapomnianym nawet przez rodzinę i najbliższych.
Integracja wspólnotowa dokonuje się dzięki spotkaniom towarzyskim przy herbacie, przez odwiedzanie chorych w szpitalach i domach, organizowanie imprez okolicznościowych, wspólne uczestnictwo w spotkaniach i spektaklach teatralnych, udział w wystawach poplenerowych twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych - członków Wspólnoty, wyjazdy pielgrzymkowe do pobliskich sanktuariów, np. na Górę Świętej Anny i Gidel.
Dużym powodzeniem cieszą się też wyjazdy turystyczne do pobliskiego Władysławowa, gdzie mieści się dom dla młodzieży niepełnosprawnej, prowadzony przez Federację Wspólnot i Organizacji Dobroczynnych "Betel". Członkowie Wspólnoty Młodych Duchem, młodzi z tego domu oraz ich opiekunowie serdecznie się zaprzyjaźnili, uczestnicząc razem w modlitwie, zabawach, wieczorkach i ognisku. Starsi przebywając wśród młodzieży czują, że ubywa im lat, a młodzież jest bardziej dowartościowana dzięki poważnemu i partnerskiemu traktowaniu przez starszych.
Członkowie Wspólnoty Młodych Duchem razem z członkami innych wspólnot Federacji biorą udział w wyjazdach i wycieczkach łączonych z odnową biologiczną, jak wczasy lecznicze nad morzem (Kołobrzeg i okolice) i w górach (Krynica Górska), oraz odnową duchową, poprzez spotkania z Ojcem Świętym (Paryż 1997), a także z ordynariuszem archidiecezji częstochowskiej, arcybiskupem Stanisławem Nowakiem (Olsztyn, Święta Puszcza, styczeń 1998). Stało się już tradycją, że członkowie Wspólnoty odbywają piesze pielgrzymki, razem z niepełnosprawną młodzieżą, w sierpniu każdego roku z Olsztyna k. Częstochowy do Sanktuarium na Jasnej Górze. O działalności Wspólnoty pisali: "Gość Niedzielny", "Niedziela" oraz "Prześwit" - periodyk Federacji Wspólnot i Organizacji Dobroczynnych "Betel". Członkowie wspólnoty uczestniczą także w audycjach Radia "Fiat". W bieżącym roku Wspólnota pragnie bardziej pogłębić swoje życie duchowe, w związku z czym odbyła pierwsze rekolekcje wspólnotowe w miesiącu marcu, z udziałem kapelana Federacji ks. Mariusza Sztaby i kapelana Wspólnoty ks. dr Marcelego Dewudzkiego.
W najbliższym czasie Wspólnota planuje udział w uroczystej procesji Bożego Ciała na Jasną Górę, a także udział we Mszy Świętej za Ojczyznę, Drodze Krzyżowej na Jasnej Górze i innych uroczystościach kościelnych.
Wierzymy, że osoby samotne, chcące przeżyć przygodę towarzyszenia innym samotnym, chcące im pomóc, przychodząc do naszej Wspólnoty, pomogą sobie.

Zaprzyjaźnione strony