VII lat istnienia

Andrzej Kalinowski
Niedziela nr 44 (545) 2 listopada 2003

2018-01-28 22:50:35

Idea powstania Wspólnot Młodych Duchem, skupiających osoby starsze wiekiem, powstała siedem lat temu na turnusie wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży ze wspólnot "Betel". Wśród seniorów - opiekunów grupy wytworzyła się rodzinna atmosfera oparta na wzajemnej życzliwości i przyjaźni. Osoby starsze zaczęły mówić o potrzebie powołania własnej grupy spotkaniowej.

Dnia 21 października br. w Domu Dobroczynności "Caritas" przy ul. Staszica w Częstochowie, obecnie działające dwie wspólnoty osób starszych, obchodziły siedmiolecie swojego istnienia. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. bp. Antoni Długosz. W wygłoszonej homilii mówił on o Janie Pawle II, który winien służyć wszystkim osobom starszym i schorowanym swoim przykładem. W bezgranicznym bowiem powierzeniu się Chrystusowi i orędownictwu Matki Bożej, godziwie znosi wszystkie swoje ludzkie niedomagania. W ten sposób jest on żywym odzwierciedleniem i uczestnikiem Chrystusa cierpiącego na Krzyżu. Tak i wszystkie osoby starsze i zniedołężniałe mogą swoje troski i niedomagania zawiesić na Krzyżu wraz z Chrystusem, przy miłującej i wstawienniczej obecności Matki Boga.

Po Eucharystii, Franciszek Kasprzak, założyciel i szef wspólnot, przypomniał wszystkim obecnym historię grup. Przy tej okazji podziękował on ks. biskupowi za troskę i obecność począwszy już od pierwszego dnia istnienia wspólnoty. Pan Kasprzak wspomniał również, że na pierwszym spotkaniu był nieco podłamany ilością zainteresowanych powstającą grupą. Jednak dzięki słowom ks. bp. Długosza, mówiącego wówczas o tym, że każda powstająca organizacja przeżywa ten sam problem, i że tylko konsekwencja w działaniu może przynieść oczekiwane rezultaty, inicjatorzy grypy nie poprzestali na pierwszym spotkaniu. Podkreślanie przez ks. biskupa wartości funkcjonowania takiej wspólnoty w Archidiecezji Częstochowskiej przyświecało trosce koordynatorów o dalszy jej rozwój.

Obecnie działają dwie odrębne grupy o tej same nazwie Wspólnoty Młodych Duchem, które spotykają się dwa razy w miesiącu w częstochowskim "Caritas", w każdy II i III wtorek miesiące o godz. 15.00. Jednak jej szybki rozwój każe dziś koordynatorom "Betel" uruchomić kolejne trzy, w tym jedną działającą w Janowie. Zgodnie z planami kolejne wspólnoty zaczną działać od listopada br. Można się cieszyć tymi osiągnięciami, bowiem organizowane grupy pozwalają osobom starszym wiekiem na godziwą starość, na normalne kontakty z przyjaciółmi, a przede wszystkim na realizowanie siebie poprzez wzajemną pomoc.
Na jubileuszowym spotkaniu przedstawiono również dorobek wspólnot, ten w kronice, w "Głosie Seniora", w licznych publikacjach, w albumach ze zdjęciami, a nade wszystko w obrazach, rzeźbach, haftach i innych rękodziełach członków wspólnot. Była również prezentowana własna proza i poezja. Nie brak było śpiewów, które zresztą w doskonały sposób zapoczątkował ks. bp. Antoni Długosz.

Po spotkaniu po drodze odwiozłem do domu Pana Ryszarda Naporowskiego, jednego z uczestników wspólnoty. Pan Ryszard wypowiedział w drodze zdania: "W tych ostatnich moich latach życia wiem, że żyję! To dla mnie bardzo intensywny czas. Dobrze spożytkowany. Muszę teraz żyć dwa razy szybciej, aby wykorzystać ten czas i odejść czując się spełnionym".

P.S.
Wspólnoty Młodych Duchem działające w Archidiecezji Częstochowskiej zostały tego roku wyróżnione przez Atlas Złotego Wieku z siedzibą w Warszawie spośród 400 organizacji o podobnym profilu działaniu i służą obecnie za przykład dla podejmowanych podobnych inicjatyw w Polsce.

Zaprzyjaźnione strony