Seniorzy w Unii Europejskiej

F. K
Gazeta Częstochowska
20-26 maja 2004 nr 20 (650)

2018-01-28 22:50:36

Andrzej Kalinowski - dyrektor Katolickiego Ruchu Dobroczynnego "Betel" i Franciszek Kasprzak - generalny koordynator Wspólnoty Młodych Duchem "Betel" zaprezentowali Częstochowę na seminarium zorganizowanym w kwietniu przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polką Radę Ruchu Europejskiego w Unii Europejskiej w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyło 28 liderów z 400 organizacji działających w Polsce na rzecz osób starszych, oraz zagraniczni goście.

Założeniem Seminarium było przygotowanie organizacji seniorskich do kształtowania polityki wobec osób starszych na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym i europejskim.

Podczas warsztatów, prowadzonych przez członków Polskiej Rady Ruchu Europejskiego oraz przedstawicieli organizacji ludzi starszych z Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii, mówiono o działaniach reprezentantów ruchów seniorskich na rzecz osób w podeszłym wieku, ich pracy w domach wspólnotowych, szpitalach, wolontariacie. Omawiano także kwestie finansowe.

Polska wśród innych państw, jest krajem ludzi starzejących się. Na początku XX wieku osoby powyżej 60 lat stanowiły 6,3 proc. Mieszkańców, w latach 1955-1975 odsetek osób starszych zwiększył się do 13,7 proc. Do końca 2020 przewiduje się dalszy wzrost aż do 24,4 proc.

Dlatego też dobrze byłoby osoby w wieku poprodukcyjnym włączyć do działań we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Do tego jednak potrzebne są specjalne programy polityczno- społeczne, które uświadomiłyby społeczeństwu wkład seniorów w życie lokalnych społeczności i poprawiły wizerunek oraz podniosły status społeczny ludzi starszych.

W Częstochowie od kilku lat działają: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wspólnota Młodych Duchem "Betel", Kluby Seniorów, Polski Związek Rencistów i Emerytów. Pragną one życie ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych uczynić ciekawszym, godniejszym, pomóc duchowo, nierzadko materialnie, choć na to - niestety - najczęściej brakuje środków.

Zaprzyjaźnione strony