Spotkanie w objęciu Chrystusa

Anna Przewoźnik
Niedziela Częstochowska 51/2006

2018-01-28 22:50:36

Na prezenty od św. Mikołaja czekają nie tylko dzieci. Tradycyjnie już, przez Świętego zostali obdarowani członkowie Wspólnoty Młodych Duchem - osoby starsze wiekiem. Spotkanie ze św. Mikołajem będące jednocześnie spotkaniem opłatkowym odbyło się 5 grudnia br. w biurze Stowarzyszenia "Betel". Rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył ks. Rajmund Frydrych, duszpasterz Wspólnoty. "Spotkanie ludzi starszych to radosne spotkanie w objęciu Chrystusa. Liturgia Adwentu przypomina, że Bóg przychodzi, aby zamieszkać wśród nas. Przychodzi, by pojednać nas ze sobą".
Pojednania i serdeczności nie brakowało przy łamaniu się opłatkiem i biesiadowaniu, które zostało poprzedzone życzeniami Franciszka Kasprzaka - generalnego koordynatora Wspólnoty. "Byśmy doczekali wielu lat w dobrej kondycji, byśmy mogli dzielić się radościami i smutkami z bliskimi. Jesteśmy ludźmi starszymi, ale jeżeli możemy jeszcze coś z siebie dać, to musimy to czynić i dawać słabszym od nas samych, osamotnionym".
Celem wspólnoty Młodych Duchem jest uczynienie ludzi starszych, szczególnie samotnych i opuszczonych, bogatszymi, otwartymi na drugiego człowieka. W comiesięcznych spotkaniach nie brakuje modlitwy, integracyjnych wyjazdów i zaangażowania na rzecz niepełnosprawnych. Wspólnota od 10 lat stara się integrować z młodzieżą niepełnosprawną mieszkającą w Domach Życia "Betel". Być młodym duchem oznacza być aktywnym w jesieni życia, udzielać się, poświęcać dla innych.
Wspólnota Młodych Duchem za- prasza na spotkanie, jakie z okazji 10-lecia jej istnienia odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 10 w kaplicy przy plebanii kościoła św. Jakuba przy ul. Kilińskiego 8 w Częstochowie.
W programie: Msza św. pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza w koncelebrze ks. Rajmunda Frydrycha i ks. Józefa Boruckiego, wystąpienie Franciszka Kasprzaka, prezentacja książki "Jesień życia" i wystąpienia gości.

Zaprzyjaźnione strony