Spotkanie Wspólnoty Młodych Duchem

Anna Przewoźnik
Niedziela Częstochowska 50/2009, str. 3

2018-01-28 22:50:36

W dniach 1 i 8 grudnia miały miejsce spotkania Wspólnoty Młodych Duchem ze św. Mikołajem. Spotkanie 1 grudnia rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Czesława Strączyńskiego. Tuż po Mszy św., przy pięknie przygotowanym stole, uczestnicy spotkania, których powitała koordynatorka pierwszej grupy – Maria Leśnikowska, zostali obdarowani przez św. Mikołaja paczkami ze słodyczami. Ten niecodzienny akcent umiliły uczestnikom spotkania późniejsze towarzyskie rozmowy przy herbacie i ciastku.
„Z radością przychodzę na te spotkania – mówi pani Alfreda – lubię być z ludźmi, porozmawiać i pamiętać też o innych, a spotkanie ze św. Mikołajem pozwala nam poczuć się nieco młodziej. Jestem od początku we wspólnocie, zaczynaliśmy od 10 osób. Dzięki wspólnotowym doświadczeniom wszyscy czują się tu potrzebni, w pełni akceptowani, mogą wspierać innych i żyć nadzieją”. Pani Jadwiga, która we wspólnocie jest od 6 miesięcy, dodała z kolei: Przychodzę tu bo jeden drugiego podtrzymuje tu na duchu i dodaje siły do życia, a wspólne nabożeństwo scala”.
Wspólnota Młodych Duchem w Częstochowie funkcjonuje od 13 lat. Wszystko zaczęło się od kilku entuzjastów, ludzi starszych wiekiem, ale młodych duchem i ich przyjaźni z niepełnosprawnymi. Wielu z nich już od nas odeszło, jak prekursor tej grupy śp. Franciszek Kasprzak, Leokadia Pośpieszyńska czy ks. Marceli Dewudzki, ale to dzieło nadal trwa. Wspólnota wchodzi w skład Ruchu „Betel”, stale zwiększa zakres działania i obejmuje coraz liczniejsze grono członków i sympatyków, ludzi starszych, którzy chcą i mają prawo do godnego przeżywania jesieni swojego życia. Dziś należy do niej około 100 osób. Funkcjonują dwie grupy, które spotykają się w pierwszy i drugi wtorek miesiąca przy ul. Pułaskiego w siedzibie „Betel”. „Zawsze spotkanie rozpoczynamy wspólną modlitwą – podkreśla Alicja Bednarek. – Styl spotkań został zachowany taki, jak to zapoczątkował śp. Franciszek Kasprzak. Jesteśmy aktywną wspólnotą wspierającą siebie wzajemnie, ale i innych”. Wspólnota organizuje pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, wycieczki, dni skupienia, rekolekcje i inne przedsięwzięcia, jak np. wspomniane spotkanie ze św. Mikołajem. Informacje o Wspólnocie Młodych Duchem „Betel” po nr. tel.: 34 368 25 89, 504 921 221.

Zaprzyjaźnione strony